mejeriet-alle mitt-hus-1

Gamla Mejeriet byggdes 1924 på mark köpt av Kyrkan / Härnösands stift för 1125 kr och togs i bruk 1 November 1926 
Bygget kostade 30.000 kr byggmästare var J. Svensson i Vik
Den vackra nyklassiska byggnaden med 22 fönster & valmat tak är enda stenbyggnaden i byn förutom Torsåkers kyrka
Med sitt centrala läge mitt i byn och invid Hola Folkhögskola så har många sett byggnaden
Alla vet nog inte att det är en gammal mejeribyggnad byggd av Torsåkers Mejeriförening som startades 16 januari 1885
Torsåkers Mejeriförening var en pionjär organisation som var mycket kunniga
1930 gick Torsåkers mejeriförening upp i ådalens Mejeriförening
Mejeriet såldes därför till Ådalen Mejeriförening och Mejeriet blev enbart mjölkförsäljningslokal
1937 gick Torsåkers mejeriförening i likvidation
Torsåkers Mejeriförening var en pionjär organisation som var mycket driftiga  & kunniga
Under årens lopp har byggnaden haft diverse verksamheter :
Mejeri. Telefonväxelstation, Bank, Pappershandel, Minilivs, Handelsbod
Gamla Mejeriet är numer en privatbostad