Gamla Mejeriet har haft flera olika verksamheter under årens lopp
tex Mejeri, Pappershandel, Bank, Telefonväxel, Minilivs, Handelsbod samt flera lägenheter på övervåningen

  mitt-hus-mejeri-anställd-newmitt-hus-1  mitt-hus-bank-kiosk    mitt-hus-bagens-kisok  huset-pappershandelsreklam handelsboden1 mitt-hus-föreningssparbanken-nytt mitt-hus-vid-köpet