tuxpi.com.1576967248   
Prästmons Gamla Mejeri byggdes 1925 av Byggmästare J.Svensson i Vik.
Togs i bruk 1926 av Torsåkers Mejeriförening. 
Kulturbyggnad i nyklassisk stil med valmat tak och 22 fönster